Thursday, January 17, 2013

* NAMA-NAMA SURAH AL-QURAN

Mukjizat Rasulullah saw

* NAMA-NAMA SURAH AL-QURAN
dan pengertiannya

1. Surah Al-Fatihah - Pembukaan 
2. Surah Al-Baqarah - Sapi Betina 
3. Surah Ali Imran - Keluarga Imran 
4. Surah An-Nisa' - Wanita 
5. Surah Al-Ma’idah - Hidangan 
6. Surah Al-An'am - Binatang Ternakan 
7. Surah Al-A'raf - Tempat Tinggi 
8. Surah Al-Anfal - Rampasan Perang 
9. Surah At-Taubah - Taubat 
10. Surah Yunus - Nabi Yunus a.s. 
11. Surah Hud - Nabi Hud a.s. 
12. Surah Yusuf - Nabi Yusuf a.s. 
13. Surah Ar-Ra’d - Guruh 
14. Surah Ibrahim - Nabi Ibrahim a.s. 
15. Surah Al-Hijr - Kawasan Berbatu 
16. Surah An-Nahl - Lebah 
17. Surah Al-Isra’ - Perjalanan Malam 
18. Surah Al-Kahfi - Gua 
19. Surah Maryam - Siti Maryam 
20. Surah Thaha - Thaha
21. Surah Al-Anbiya - Para Nabi 
22. Surah Al-Hajj - Haji 
23. Surah Al-Mu’minun - Golongan yang Beriman 
24. Surah An-Nur - Cahaya 
25. Surah Al-Furqan - Pembeza Kebenaran dan Kebatilan 
26. Surah Asy-Syu’ara - Para Penyair 
27. Surah An-Naml - Semut 
28. Surah Al-Qasas - Cerita-cerita 
29. Surah Al-Ankabut - Labah-labah 
30. Surah Ar-Rum - Masyarakat Rom 
31. Surah Luqman - Luqman 
32. Surah As-Sajdah - Sujud 
33. Surah Al-Ahzab - Golongan yang Bersekutu 
34. Surah Saba’ - Kaum Saba’ 
35. Surah Fathir - Pencipta 
36. Surah Yaasin - Yaasin
37. Surah Ash-Shaffat - Yang Berbaris Dengan Teratur 
38. Surah Sod - Sod 
39. Surah Az-Zumar - Rombongan 
40. Surah Al-Mu’min - Orang yang Beriman 
41. Surah Fussilat - Dijelaskan 
42. Surah Asy-Syura - Permesyuaratan 
43. Surah Az-Zukhruf - Perhiasan Emas 
44. Surah Ad-Dukhan - Kabut/Asap 
45. Surah Al-Jatsiyah - Yang Berlutut 
46. Surah Al-Ahqaf - Bukit-bukit Pasir 
47. Surah Muhammad - Nabi Muhammad s.a.w. 
48. Surah Al-Fath - Kemenangan 
49. Surah Al-Hujurat - Bilik-bilik 
50. Surah Qaf - Qaf
51. Surah Adz-Dzariyat - Angin yang Menerbangkan 
52. Surah Ath-Thur - Gunung 
53. Surah An-Najm - Bintang 
54. Surah Al-Qamar - Bulan 
55. Surah Ar-Rahman - Yang Maha Pemurah 
56. Surah Al-Waqi’ah - Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan 
57. Surah Al-Hadid - Besi 
58. Surah Al-Mujadilah - Perempuan yang Merayu 
59. Surah Al-Hasyr - Pengusiran
60. Surah Al-Mumtahanah - Perempuan yang Diuji
61. Surah Ash-Shaf - Barisan 
62. Surah Al-Jumu’ah - Hari Jumaat 
63. Surah Al-Munafiquun - Golongan Munafik
64. Surah At-Taghabun - Saling Untung dan Rugi 
65. Surah At-Thalaq - Cerai 
66. Surah At-Tahrim - Mengharamkan 
67. Surah Al-Mulk - Kerajaan 
68. Surah Al-Qalam - Pen 
69. Surah Al-Haqqah - Keadaan Sebenar 
70. Surah Al-Ma’arij - Tempat-tempat Naik 
71. Surah Nuh - Nabi Nuh a.s. 
72. Surah Al-Jin - Jin 
73. Surah Al-Muzzammil - Yang Berselimut 
74. Surah Al-Muddatsir - Yang Berselimut 
75. Surah Al-Qiyamah - Kebangkitan 
76. Surah Al-Insan - Manusia 
77. Surah Al-Mursalat - Yang Diutus 
78. Surah An-Naba’ - Berita Besar 
79. Surah An-Nazi’at - Yang Mencabut 
80. Surah Abasa - Dia Bermasam Muka 
81. Surah At-Takwir - Menggulung 
82. Surah Al-Infitar - Pecah Belah 
83. Surah Al-Mutaffifiin - Golongan yang Curang 
84. Surah Al-Insyiqaq - Terbelah 
85. Surah Al-Buruj - Gugusan Bintang 
86. Surah At-Thariq - Pengunjung Malam 
87. Surah Al-A’la - Yang Tertinggi 
88. Surah Al-Ghasyiyah - Peristiwa yang Menggelisahkan 
89. Surah Al-Fajr - Fajar/Sinar Mentari 
90. Surah Al-Balad - Negeri 
91. Surah Asy-Syams - Matahari 
92. Surah Al-Lail - Malam 
93. Surah Adh-Dhuha - Pagi yang Cemerlang 
94. Surah Al-Insyirah/Al-Syarah - Kelapangan 
95. Surah At-Tin - Buah Ara 
96. Surah Al-‘Alaq - Gumpalan Darah 
97. Surah Al-Qadr - Kemuliaan 
98. Surah Al-Baiyinah - Bukti Yang Nyata 
99. Surah Al-Zalzalah - Kegoncangan 
100. Surah Al-‘Adiyat - Kuda Perang Yang Berlari Kencang 
101. Surah Al-Qari’ah - Hari Yang Hingar Bingar 
102. Surah At-Takathur - Bermegah-megah 
103. Surah Al-‘Ashr - Waktu 
104. Surah Al-Humazah - Pengumpat 
105. Surah Al-Fiil - Gajah 
106. Surah Quraisy - Kaum Quraisy 
107. Surah Al-Ma’un - Barangan Berguna 
108. Surah Al-Kauthar - Melimpah-ruah 
109. Surah Al-Kafirun - Golongan Kafir 
110. Surah An-Nashr - Pertolongan 
111. Surah Al-Lahab - Nyalaan Api 
112. Surah Al-Ikhlas - Tulus Ikhlas 
113. Surah Al-Falaq - Subuh/Dinihari 
114. Surah An-Nas - Manusia

Sumber: Diary Islam, Al-Hidayah

* Please CLICK HERE to see more.

~ Thank You ~

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
Ini adalah blog peribadi. Segala maklumat di dalam blog ini hanyalah untuk simpanan penulis sebagai rujukan di masa akan datang samada yang dipetik dari media mahupun dari hasil daya fikir penulis sendiri. Sila rujuk sumber yang lebih sahih sekiranya terdapat maklumat atau fakta yang mungkin mengelirukan.

Terima kasih.
Sila datang lagi.

Penulis blog: SURI SUTERA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...