Tuesday, January 15, 2013

* 25 NAMA-NAMA RASUL

"Dan (Kami telah mengutuskan) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepada kamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepada kamu."

~ an-Nisa: 164

* 25 Nama-nama Rasul Yang Wajib Diketahui

  1- Adam as
  2- Idris as
  3- Nuh as
  4- Hud as
  5- Salih as
  6- Ibrahim as
  7- Luth as
  8- Ismail as
  9- Ishaq as
10- Ya'qub as
11- Yusuf as
12- Ayub as
13- Syu'aib as
14- Musa as
15- Harun as
16- Zulkifli as
17- Daud as
18 -Sulaiman as
19- Ilyas as
20- Ilyasa' as
21- Yunus as
22- Zakaria as
23- Yahya as
24- Isa as
25- Muhammad s.a.w

5 Nabi/Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi disebabkan oleh tentangan dan ujian yang diterima lebih hebat berbanding Nabi-nabi lain dalam menyampaikan agama Allah.

  1- Nuh as
  2- Ibrahim as
  3- Musa as
  4- Isa as
  5- Muhammad saw

Source: E-Media+Diary Islam, Al-Hidayah

* Please CLICK HERE to see more.

~ Thank You ~

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
Ini adalah blog peribadi. Segala maklumat di dalam blog ini hanyalah untuk simpanan penulis sebagai rujukan di masa akan datang samada yang dipetik dari media mahupun dari hasil daya fikir penulis sendiri. Sila rujuk sumber yang lebih sahih sekiranya terdapat maklumat atau fakta yang mungkin mengelirukan.

Terima kasih.
Sila datang lagi.

Penulis blog: SURI SUTERA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...